Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Asiakkaita

Commit on 90-luvulta lähtien toimittanut tietojärjestelmiä suomalaisille terveydenhuollon organisaatioille. Varhaisimmatkin järjestelmät ovat edelleen käytössä – tosin jo moneen kertaan päivitettynä uusimpiin ja nykyaikaisiksi toteutettuihin versioihin.

Commitin asiakasorganisaatiot ovat laidasta laitaan Suomen suurimpia julkisia tai yksityisiä terveydenhuollon palveluiden tarjoajia. Toisaalta nämä asiakkaat saattavat olla kooltaan myös pieniä, mutta omalla markkinallaan valtakunnallisesti johtavia ja innovatiivisia toimijoita.

Muutaman viimeisen vuoden aikana Commit on aloittanut tuotteidensa toimittamisen ulkomaisille asiakkaille, esimerkiksi Viroon, Norjaan, Venäjälle ja Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin. Nämä vientiponnistelut ovat auttaneet lisäämään tuotteisiin kansainvälisten standardien mukaiset toiminnot esimerkiksi täyttämään terveydenhuollon laatujärjestelmien vaatimukset. Commit jatkaa aktiivisia vientiponnisteluita myös Euroopan ulkopuolella.