Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Blog Archives

Commit®; Palveluportaali

Kategoria:    

Palveluportaali on Suomessa toimiva Commitin ylläpitämä palvelu kuvantamistutkimuksia tilaaville ja tuottaville yksiköille. Järjestelyllä sekä tilaava että tuottava osapuoli pääsevät kustannustehokkaasti ja joustavasti liittymään valtakunnanlaajuiseen palveluun yhdellä liittymissopimuksella ilman hankalia point-to-point -yhteyksiä. Tilaajana toimiva yksikkö lähettää joko os... Jatka lukemista ->

Commit®; RIS

Kategoria:    

Commit; RIS on terveydenhuollon radiologian osaston tarpeisiin kehitetty ohjelmistokokonaisuus, joka on suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Paperittoman ja automatisoidun työskentelytavan ansiosta Commit; RIS tehostaa osaston toimintaa ja auttaa terveydenhuollon organisaatiota parantamaan potilaiden hoidon laatua. Commit; RIS on suunniteltu käytettäväksi digitaalisten röntgenkuvien kanssa, mut... Jatka lukemista ->

SECTRA PACS

Kategoria:    

SECTRA PACS (Picture Archiving and Communications Systems)

Yli 1300 asennuksella SECTRA PACS -järjestelmä on maailman kolmanneksi myydyin PACS-järjestelmä. SECTRA PACS tehostaa radiologisen osaston toimintaa toteuttamalla turvallisen sähköisen arkiston tuotetuille kuville ja lausunnoille. Lisäksi Sectra PACS tarjoaa helppokäyttöiset työvälineet kuvien ja lausuntojen jakamis... Jatka lukemista ->

Sectra Digital Pathology

Kategoria:    

Radiologian kuva-arkiston laajennus digipatologiaan mahdollistaa skannattujen patologian lasien tallettamisen Sectra PACS:iin. Skannattuja laseja voidaan jakaa ja lukea Sectran IDS7-työasemalla vastaavasti kuin radiologisia tutkimuksia -  myös samalla kertaa samalla työasemalla. Vastaavat digitalisoinnin hyödyt kuin radiologiassa viimeisen 20 vuoden aikana ovat nyt saavutettavissa patologiass... Jatka lukemista ->

Commit®; OIS

Kategoria:    

Commit; OIS (Operation Information System) on toimenpideosastojen tarpeisiin kehitetty ohjelmisto, joka mahdollistaa käytettävissä olevien tila-, henkilö-, laite- ja tarvikeresurssien optimaalisen hyödyntämisen. Saumattomasti sairaalan muihin järjestelmiin liitettynä se tehostaa eri henkilöstöryhmien välistä kommunikointia ja yhdenmukaistaa toimintaprosesseja. Näin Commit; OIS on tuk... Jatka lukemista ->

Commit®; Screening

Kategoria:    

Commit; Screening on syöpäseulonnan tuotannonohjausjärjestelmä, joka on kehitetty seulontaa suorittavien yksiköiden tarpeisiin. Järjestelmä on suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Commit; Screening sisältää kaikki tarpeelliset toiminnot seulontayksikön tuotannonohjaukseen. Automatisoitu sähköinen toimintamalli tehostaa yksikön toimintaa ja auttaa yksikköä parantamaan potilaiden hoido... Jatka lukemista ->

Commit®; Screening EIS

Kategoria:    

Commit; Screening EIS  on silmänpohjasairauksien - diabeettisen retinopatian, glaukooman ja ikärappeuman - seurannan ja seulonnan työnkulun ohjauksen järjestelmä. Commit; Screening EIS -ohjelmisto virtaviivaistaa työnkulkua, automatisoi tiedonkulkua kaikissa vaiheissa ja tukee prosessin kokonaishallintaa. Näin henkilöstö voi hyödyntää vapautuneen ajan keskeisten tehtävien hoitoon j... Jatka lukemista ->

Facad

Kategoria:    

Facad® on tehokas, joustava ja helppokäyttöinen Windows-ohjelmisto oikomishoitoon sekä suu- ja leukakirurgiaan. Facad-ohjelmistoa voidaan käyttää näkyvän valon kuvadiagnostiikkaan ja kefalometrisiin mittauksiin, kuten myös hoitosimulaatioon ja leikkausennusteen luomiseen. Käsiteltävä röntgenkuva voi olla skannattu röntgenkuva tai digitaalinen röntgenkuva JPEG, TIFF, tai DICOM -form... Jatka lukemista ->