Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Commit®; OIS Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä

Commit; OIS (Operation Information System) on toimenpideosastojen tarpeisiin kehitetty ohjelmisto, joka mahdollistaa käytettävissä olevien tila-, henkilö-, laite- ja tarvikeresurssien optimaalisen hyödyntämisen. Saumattomasti sairaalan muihin järjestelmiin liitettynä se tehostaa eri henkilöstöryhmien välistä kommunikointia ja yhdenmukaistaa toimintaprosesseja. Näin Commit; OIS on tukena toiminnantehostamishankkeissa ja auttamassa leikkausjonojen purkamisessa.

Reaaliaikaisen ja visuaalisen tilannekuvan avulla kommunikaatio vuodeosaston, preoperatiivisen osaston, leikkausosaston ja heräämön kesken paranee. Tieto muutoksista on välittömästi sitä tarvitsevilla.

Sähköinen tiedon kirjaus ja tiedonvälitys leikkausosaston ja potilastietojärjestelmän välillä nopeuttaa toimintaa ja vähentää virheitä. Kaikki tarvittava tieto kirjataan ja se välitetään luotettavasti tietoa tarvitseville.

Mahdollisuus työasemalla siirtyä joustavasti potilastietojärjestelmästä leikkaustoimintajärjestelmään ja takaisin helpottaa työskentelyä.

Sähköinen ja keskitetty tietovarasto mahdollistaa modernien laatujärjestelmien toteuttamisen leikkaustoiminnassa. Laatujärjestelmän avulla resurssien käyttöastetta voidaan optimoida ja toiminnan laatua parantaa.

Suorituskyky ja joustavuus

Commit; OIS pohjautuu tekniikaltaan erittäin suorituskykyiseen arkkitehtuuriin, jonka vasteajat eivät tuota pettymystä suurillakaan käyttäjämäärillä tai potilasvirroilla. Silti sen hyödyntämä moderni selainpohjainen käyttöliittymä ei vaadi raskaita investointeja työasemiin ja mahdollistaa joustavan käytön halutuista työpisteistä käsin.

Tietoturva

Vahvaa käyttäjätunnistusta eli PKI-arkkitehtuuria hyödyntävä sisäänkirjautuminen luo pohjan selkeälle ja luotettavalle käyttäjäryhmien profiloinnille. Potilastietojen luottamuksellisuus on varmistettu riippumatta siitä miltä työasemalta järjestelmään kirjaudutaan.

Integroitavuus

Toimenpideosaston toiminnanohjausjärjestelmien vaatimat lukuisat liitynnät esimerkiksi potilastietojärjestelmiin, henkilöstö- ja materiaalihallintoon on toteutettu standardirajapinnoin, tyypillisesti HL7-spesifikaation mukaisesti. Lisäksi Commit;n vahva integraatio-osaaminen varmistaa järjestelmän joustavan yhteistyön muiden järjestelmien kanssa.

Helppokäyttöisyys

Selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä yhdistettynä tiiviiseen yhteistyöhön terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa varmistavat Commit; OIS-toiminnanohjausjärjestelmän kehittymisen aidoksi jokapäiväistä työtä helpottavaksi työkaluksi. Jatkuva tuotekehityspanostus varmistaa, että ohjelmisto pystyy vastaamaan myös uusiin toiminnan kehittämisen haasteisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin.

Commit on Commit; Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

  • Lyhyt kuvaus: Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä