Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Commit®; Palveluportaali Portaali radiologisten tutkimusten tai lausuntopalvelun tilaamista varten

Palveluportaali on Suomessa toimiva Commitin ylläpitämä palvelu kuvantamistutkimuksia tilaaville ja tuottaville yksiköille. Järjestelyllä sekä tilaava että tuottava osapuoli pääsevät kustannustehokkaasti ja joustavasti liittymään valtakunnanlaajuiseen palveluun yhdellä liittymissopimuksella ilman hankalia point-to-point -yhteyksiä.

Tilaajana toimiva yksikkö lähettää joko ostopalvelupyynnön tai etälausuntopyynnön portaaliin, jolloin kuvat, vertailukuvat ja kliininen data siirtyvät automaattisesti portaaliin. Tuottajana toimiva palveluntarjoaja kuvaa ja/tai lausuu tutkimukset. Lausunto ja mahdollisesti otetut kuvat sekä työnkirjaustiedot palautetaan automaattisesti tilaajan järjestelmiin.

Minimissään kuvien lausujalla tarvitsee olla vain työhön soveltuva Windows-työasema riittävine näyttöineen. Lausunnassa tarvittavat ruotsalaisen SECTRA:n työasemasovellukset ja amerikkalaisen Nuancen puheentunnistuksen saa käyttöön portaalista. Tosin moni portaalin käyttäjä käyttää olemassa olevia tietojärjestelmiään työssään eli integroituu rajapinnoilla portaaliin. Tällöin lähetteet, kuvat ja lausunnot liikkuvat automaattisesti tietojärjestelmien välillä.

Commit on Commit; Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

  • Lyhyt kuvaus: Portaali radiologisten tutkimusten tai lausuntopalvelun tilaamista varten