Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Commit®; RIS Radiologian toiminnanohjaus

Commit; RIS on terveydenhuollon radiologian osaston tarpeisiin kehitetty ohjelmistokokonaisuus, joka on suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Paperittoman ja automatisoidun työskentelytavan ansiosta Commit; RIS tehostaa osaston toimintaa ja auttaa terveydenhuollon organisaatiota parantamaan potilaiden hoidon laatua. Commit; RIS on suunniteltu käytettäväksi digitaalisten röntgenkuvien kanssa, mutta se soveltuu myös filmipohjaiseen toimintaan.

Commit; RIS integroituu eri valmistajien kuvauslaitteisiin, kuva-arkistoihin, potilastietojärjestelmiin ja muihin sairaalan tietojärjestelmiin. Tämä turvaa jo tehdyt investoinnit ja mahdollistaa joustavuuden yksikön kehittäessä toimintaansa joko askeleittain tai suurempina kokonaisuuksina.

Commit; RIS tukee erilaisia toimintamalleja ja eri kokoisia yksiköitä pienistä klinikoista sairaanhoitopiirin tai erityisvastuualueen tasolle.

Jatkuva käyttäjälähtöinen tuotekehitys

Commit panostaa voimakkaasti terveydenhuollon ratkaisujen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Jatkuvaa tuotekehitystä tehdään yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Kehitystyön lähtökohtana ovat terveydenhuollon yleiset toiminta- ja työnkulkumallit. Kehitystyössä huomioidaan lisäksi terveydenhuollon lakien vaatimukset sekä tietoturva- ja muut viranomaismääräykset. Commit; RIS:iin voidaan tarvittaessa tehdä asiakkaan haluamia muutoksia, koska tuotekehitys tapahtuu Suomessa.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä

Järjestelmän keskeinen periaate on käyttäjälähtöisyys ja helppokäyttöisyys. Järjestelmän perustana on graafinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa useiden eri toimintokokonaisuuksien yhdistämisen näytölle samanaikaisesti. Commit; RIS on suomenkielinen, mutta muutkin kielivaihtoehdot ovat saatavilla.

Kattava tilastointi

Commit; RIS kattaa radiologian osaston tilastointitarpeet. Tehokkaiden raportointityökalujen avulla käyttäjäorganisaatiot voivat kehittää toimintaansa perustuen kansainvälisiin laatustandardeihin. Commit; RIS:iin luotujen rajapintojen välityksellä tilastointitiedot on mahdollista siirtää tarvittaessa muiden järjestelmien käyttöön.

Tietoturva varmistettu

Potilastietojen luottamuksellisuus ja pysyvyys turvataan rajoittamalla eri ryhmien käyttäjäoikeuksia ja rakentamalla tehokkaat tiedon varmistusmenetelmät. Kunkin käyttäjän oikeudet tarkistetaan sisäänkirjauduttaessa.

Luotettava ja suorituskykyinen

Commit; RIS on luotettava ja suorituskykyinen ohjelmistokokonaisuus, joka huolehtii sairaanhoitopiirien radiologian osastojen tuotannonohjauksesta ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Modulaarinen rakenne

Modulaarisen rakenteensa vuoksi Commit; RIS voidaan ottaa käyttöön, joko yhtenä kokonaisuutena tai osa-alue kerrallaan. Commit; RIS on laajennettavissa tutkimusmäärän kasvaessa tai toiminnallisten tavoitteiden muuttuessa.

Integroitavissa muihin järjestelmiin

Standardisoitujen rajapintojensa ansiosta Commit; RIS voidaan integroida eri valmistajien PACS– ja HIS- järjestelmiin. Näin asiakas voi hyödyntää olemassa olevia järjestelmiään ja investointejaan. Commitilla on vahva integraatio-osaaminen, jolla varmistetaan tuotteen integrointitarpeet tulevaisuudessa. Toteutettuja rajapintoja on mm. MUSTI-, Pegasos-, Effica-, Mediatri-, Medimaker-, SECTRA PACS-, Fuji Synapse PACS-, AGFA PACS- ja RADU-järjestelmiin. Käytettyjä standardeja ovat mm. HL7, XML, SOAP, Webservices ja DICOM-standardit.

Alueellinen järjestelmä

Commit; RIS suunnittelussa on otettu huomioon alueellisen järjestelmän vaatimukset. Järjestelmä tukee monen rekisterinpitäjän ympäristöä, jossa on useita kuvantamisyksiköitä. Lisäksi on otettu huomioon tietojen joustava siirtäminen eri yksiköiden välillä. Kaikista käyttäjien toimenpiteistä kirjataan tarvittavat tiedot talteen, jotta myöhemmin on mahdollista selvittää kuka, koska, miksi ja mistä on potilastietoja tarkastellut. Alueelliseen suunnitteluun kuuluu myös kiinteästi RIS:iin integroitu Commit; PCS (Permission Control System) -järjestelmä, jolla potilaan lupaa tutkimustietojen jakamiseen ylläpidetään. Lisäksi alueellisuuteen kuuluu mm. Commit; RIS:n Kuva-välilehti toiminto, jolla voidaan kirjata kuvaliikenteen tapahtumat. Alueellisen järjestelmän ominaisuuksia on myös useiden PACS-, HIS- ja muiden terveydenhuoltojärjestelmien tuki.

Commit on Commit; Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

  • Lyhyt kuvaus: Radiologian toiminnanohjaus