Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Commit®; Screening EIS Diabeettisen retinopatian seurantajärjestelmä

Commit; Screening EIS  on silmänpohjasairauksien – diabeettisen retinopatian, glaukooman ja ikärappeuman – seurannan ja seulonnan työnkulun ohjauksen järjestelmä. Commit; Screening EIS -ohjelmisto virtaviivaistaa työnkulkua, automatisoi tiedonkulkua kaikissa vaiheissa ja tukee prosessin kokonaishallintaa. Näin henkilöstö voi hyödyntää vapautuneen ajan keskeisten tehtävien hoitoon ja tutkimustilanteeseen keskittymiseen.

Commit; Screening EIS toiminnanohjausjärjestelmän avulla varmistetaan, että diabeteksen aiheuttama silmäsairaus havaitaan ajoissa. Järjestelmän avulla organisoidaan seuranta, tuotetaan ja varastoidaan silmänpohjakuvat, lausutaan kuvat ja seurataan jatkotoimenpiteiden toteutumista. Järjestelmästä on integraatio kuntien tietojärjestelmiin joten seulonnan lopputulos voidaan automaattisesti siirtää kunnan tietojärjestelmiin.

Commit; Screening EIS ohjaa koko diabettisen retinopatian seurantaprosessin. Järjestelmän avulla voidaan tuottaa ajanvaraukset, lähettää kutsukirjeet, hallita ajanmuutokset, ohjata kuvadatan tuottoprosessi, ohjata lausunnon tuottoprosessi, ohjata mahdolliset jatkotoimenpiteet, välittää data kuntien tietojärjestelmiin ja tuottaa tarvittava raportointi.

Commit on Commit; Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

  • Lyhyt kuvaus: Diabeettisen retinopatian seurantajärjestelmä