Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Commit®; Screening Rintasyövän, kohdunkaulan syövän ja suolistosyövän seulonnan tuotannonohjausjärjestelmä

Commit; Screening on syöpäseulonnan tuotannonohjausjärjestelmä, joka on kehitetty seulontaa suorittavien yksiköiden tarpeisiin. Järjestelmä on suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Commit; Screening sisältää kaikki tarpeelliset toiminnot seulontayksikön tuotannonohjaukseen. Automatisoitu sähköinen toimintamalli tehostaa yksikön toimintaa ja auttaa yksikköä parantamaan potilaiden hoidon laatua.

Järjestelmä soveltuu sekä pienten klinikoiden että valtakunnallisten seulontaohjelmien käyttöön, unohtamatta mobiileja yksiköitä. Keskitetty raportointi tukee kansainvälisten standardien mukaisten toiminnan mittareiden tilastointia ja raportointia.

Jatkuva käyttäjälähtöinen tuotekehitys

Commit; Screening -järjestelmä on kehitetty yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä on varmistettu mahdollisimman sujuva ja kattava työnkulkuhallinta seulontayksiköihin. Tuotekehityksen jatkuvuus taataan jatkuvalla käyttäjäpalautteella, jolla järjestelmän käyttäjät voivat vaikuttaa järjestelmän tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Modulaarinen rakenne

Järjestelmä on rakenteeltaan modulaarinen ja personoitava. Se on mahdollista muokata erilaisia työnkulkuja tukevaksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa on myös huomioitu tietoturva- ja lupatietomääräykset sekä monen rekisterinpitäjän ja kuvantamisyksikön asettamat vaatimukset. Järjestelmän personoitavuuteen kuuluu mm. se, että järjestelmän käyttäjä voi valita käytettävän kieliversion omien mieltymystensä mukaisesti.

Teknologia

Commit; Screening -järjestelmä perustuu Web-teknologiaan eli se on helposti ylläpidettävissä ja laajennettavissa. Järjestelmä sisältää Web-teknologiaan perustuvan pääkäyttäjätyökalun, jolla seulontayksikkö voi omatoimisesti muokata ja ylläpitää järjestelmää.

Integroitavuus muihin järjestelmiin

Standardisoitujen rajapintojensa ansiosta Commit; Screening voidaan integroida eri valmistajien kuvauslaitteisiin, kuva-arkistoihin tai potilaskertomusjärjestelmiin. Näin asiakas voi hyödyntää olemassa olevia järjestelmiään ja investointejaan. Kuva-arkistorajapintoja on toteutettu esimerkiksi SECTRA PACS, Agfa PACS, Siemens PACS, Fuji Synapse PACS, Jivex PACS, Carestream PACS ja GE PACS. Käytettyjä standardeja ovat mm. HL7, XML, SOAP, Webservices ja DICOM-standardit. Commit; Screening -järjestelmästä on lisäksi yhteydet Syöpärekisterin järjestelmiin, laboratoriojärjestelmiin, laskutusjärjestelmiin sekä sähköisiin tulostuspalveluihin.

Commit on Commit; Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

  • Lyhyt kuvaus: Rintasyövän, kohdunkaulan syövän ja suolistosyövän seulonnan tuotannonohjausjärjestelmä