Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Facad Oikomishoidon sekä suu- ja leukakirurgian suunnitteluohjemisto

Facad® on tehokas, joustava ja helppokäyttöinen Windows-ohjelmisto oikomishoitoon sekä suu- ja leukakirurgiaan. Facad-ohjelmistoa voidaan käyttää näkyvän valon kuvadiagnostiikkaan ja kefalometrisiin mittauksiin, kuten myös hoitosimulaatioon ja leikkausennusteen luomiseen. Käsiteltävä röntgenkuva voi olla skannattu röntgenkuva tai digitaalinen röntgenkuva JPEG, TIFF, tai DICOM -formaatissa. Facad on mukautettu ottamaan vastaan potilastietoja ja -kuvia eri järjestelmistä, kuten potilastietojärjestelmät, PACS-järjestelmät tai digitaaliset röntgenkuvausjärjestelmät. Facad on integroitu Sectra PACS IDS5 -työasemaan.

Kefalometrinen Analyysi -ohjelmisto

Facad mahdollistaa helpon ja nopean metodin suorittaa mittaukset joko valmista standardia tai itsetehtyä kefalometristä analyysiä käyttäen. Pisteet tai merkinnät tehdään suoraan röntgenkuvaan jolloin mittaustulos saadaan graafisena näkymänä. Valmiit graafiset kuvat etuhampaille, kulmahampaille, välihampaille ja poskihampaille sekä käyttäjän määrittelemille luusegmenteille piirretään ja asetetaan kuvaan interaktiivisesti. Kasvojen profiili tunnistetaan puoliautomaattisesti. Facad laskee automaattisesti täsmälliset mittaustulokset (etäisyydet ja kulmat) valitun analyysin mukaisesti. Lisämittauksia voidaan suorittaa kalibroituun kuvaan interaktiivisesti.

Hoitosimulaatio ja Leikkausennuste (Suunnittelu)

Graafisia luusegmenttejä ja hampaita voi interaktiivisesti siirtää (kääntää ja pyörittää) leikkaustoimenpiteen simuloimiseksi. Luusegmenttejä voidaan jakaa useisiin osiin ja distraktorien käyttöä voidaan simuloida. Pehmyskudosmuutosmallia käyttäen voidaan generoida profiilikuvasta ennustekuva. Malli näyttää kuinka kasvoprofiilin merkinnät siirtyvät suhteessa luuhun tehtyihin merkintöihin. Facad mahdollistaa usean suunnitelmaehdotuksen ja seurantatutkimuksen teon, näitä kutsutaan tapauksiksi. Eri tapausten merkintöjä voidaan samanaikaisesti verrata. Kuvat, merkinnät ja analysoidut tiedot voidaan tulostaa, viedä ja kopioida jaettavaksi eri ohjelmistotuotteiden kanssa.

Ohjelmisto on kehitetty yhteistyössä Linköpingin Yliopistollisen sairaalan maxillofacial-yksikön kanssa Ruotsissa, ja se on ollut kliinisessä käytössä yli 10 vuotta.

Facadin suomenkieliset sivut

  • Lyhyt kuvaus: Oikomishoidon sekä suu- ja leukakirurgian suunnitteluohjemisto