Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

SECTRA PACS Lääketieteellisten kuvien käsittely-, jakelu- ja arkistointijärjestelmä

SECTRA PACS (Picture Archiving and Communications Systems)

Yli 1300 asennuksella SECTRA PACS -järjestelmä on maailman kolmanneksi myydyin PACS-järjestelmä.

SECTRA PACS tehostaa radiologisen osaston toimintaa toteuttamalla turvallisen sähköisen arkiston tuotetuille kuville ja lausunnoille. Lisäksi Sectra PACS tarjoaa helppokäyttöiset työvälineet kuvien ja lausuntojen jakamiseen ja katselemiseen läpi koko kliinisen hoitoketjun.

Mahdollisuus liittää SECTRA PACS saumattomasti muiden valmistajien arkistoihin auttaa hyödyntämään vanhoihin arkistoihin tehdyt investoinnit.

Tuki moderneille päätelaitteille tehostaa toimintaa koko hoitoketjussa. Päätelaitteina voivat olla esimeriksi radiologin työasema, kliinikon työasema, mobiilit päätelaitteet, työpöydän kokoinen kosketusnäyttöinen visualisointipöytä.

Tuki erilaisille kuvantuottolaitteille ja kuvaformaateille auttaa yhdistämään perinteisesti erillisinä hallinnoidut arkistot ja työvälineet, esimerkkeinä hammaskuvat, silmänpohjakuvat, leikkaussali, patologia. Käyttäjät voivat käyttää yhtä työvälinettä kaikilla erikoisaloilla ja hyötyvät yhtenäisestä kokonaisuudesta kustannussäästöinä.

SECTRA PACS -järjestelmä on rakenteeltaan modulaarinen ja helposti laajennettava sekä ylläpidettävä. SECTRA PACS on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja sen suunnittelun lähtökohtana on ollut helppokäyttöisyys ja korkea käytettävyys.

Clinical Edition-tuoteperhe

Clinical Edition on ohjelmistoperhe, joka on tarkoitettu pienen tai keskisuuren yksikön käyttöön. Järjestelmä on laajennettavissa tarpeen kasvaessa Enterprise Edition -ohjelmistoksi.

Enterprise Edition -tuoteperhe

Enterprise Edition on ohjelmistoperhe, joka on tarkoitettu suurten yksiköiden käyttöön. Enterprise Editionia suositellaan käytettäväksi myös silloin, kun halutaan rakentaa suuren käytettävyyden omaavia installaatioita. Enterprise Edition ohjelmistot asennetaan Windows-alustalle. Käyttöjärjestelmässä on mahdollisuus järjestelmän kahdennukseen (High Availability). High Availability ratkaisulle taataan 99.997 % käytettävyys vuoden aikana.

Molemmat SECTRA:n ohjelmistoperheet rakentuvat kolmen palvelinohjelmiston ympärille. Nämä ovat Tietokanta(WISE)-, Kuva(IMS/s)- ja Arkis­topalvelinohjelmisto(IMS/fs). Pienissä järjestelmissä nämä palvelinohjelmistot voidaan asentaa samaan koneeseen, mutta suurem­missa järjestelmissä on tarkoituksenmukaista hajauttaa toimin­not. Hajauttaminen mahdollistaa myös järjestelmän laajentamisen ilman, että olemassa olevia laitteita tarvitsee vaihtaa. Sen sijaan voidaan tarvittavat moduulit lisätä sinne, missä kapasiteettia tarvitaan enemmän.

Työasemat

SECTRA PACS -työasemat on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Työasemissa on kaksi suuntainen RIS-PACS -rajapinta jonka välityksellä lähete-, tutkimus- ja lausuntoinformaatiota voidaan siirtää järjestelmien välillä. Radiologi ei päivittäiseen työskentelyynsä tarvitse muita kuin IDS/dx -ohjelmiston. Tuon ohjelmiston avulla radiologi voi suorittaa kuvien käsittelyn ja lausunnon kirjoittamisen/digitaalisen sanelun.

Työasemat sisältävät konfiguroitavia työlistoja joilla palvelimille tallennettua dataa voidaan seuloa. Kaikki kuvamateriaali tallennetaan SECTRA:n järjestelmässä palvelimille eli kaikki data on kaikkien työasemien käytettävissä. Käyttäjien käyttöoikeuksilla rajoitetaan kullekin käyttäjälle näkyvän datan määrää. SECTRA:n työasemat sisältävät kuvien käsittelyä helpottavia ominaisuuksia kuten automaattisen ripustelu toiminnon. Kuvat ripustellaan käyttäjäkohtaisten määritysten perusteella käyttäjän haluamalla tavalla. Cross Platform Worklistin avulla voidaan SECTRA:n PACS-järjestelmiä liittää toisiinsa tai liittää jonkun toisen osapuolen PACS osaksi SECTRA:n PACS-järjestelmää.

Työasemat ovat personoitavissa. Jokainen käyttäjä voi esimerkiksi valita työasemansa kieleksi haluamansa vaihtoehdon. Käytännöllisellä Park/Restore -toiminnolla käyttäjä voi ”parkeerata” työasema näkymänsä ja palauttaa sen millekä tahansa järjestelmään kytketylle työasemalle myöhemmin.

  • Lyhyt kuvaus: Lääketieteellisten kuvien käsittely-, jakelu- ja arkistointijärjestelmä