Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Sectra Visualization Table Pöytä ja suuri kosketusnäyttö CT- ja MRI -tutkimusten katselemiseen

Sectran visualisointipöytä (Sectra Visualization Table) antaa mahdollisuuden tarkastella todellisten CT- ja magneettitutkimusten pienimpiäkin yksityiskohtia. Tämä auttaa hoitohenkilökuntaa saamaan nopeasti kuvan potilaan anatomiasta. Visualisointipöytä voidaan liittää Sectra Education Portaliin, pilvipalveluna toimitettavaan kokoelmaan valmisteltuja koulutustapauksia.

Operatiivisen käytön lisäksi visualisointipöytä soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi anatomian tai erityistapausten oppimiseen. Oppiminen ja kouluttautuminen sisältyvätkin meidän jokaisen normaaleihin työtehtäviin. Sairaaloissa on runsaasti erikoistuvia lääkäreitä ja hoitajia töissä, ja he tarvitsevat oppimisensa tueksi välineitä.

Perinteisten opettamisen tekniikoiden ja tietolähteiden (liitutaulu, opettaja, kirja, muistiinpanot) rinnalle olemme tuoneet työvälineet ja menetelmän oppimisen tehostamiseksi. Visualisointipöydän ympärillä tiimissä työskentely on uusi, moderni ja innostava menetelmä oppia. Sectran Education Portal liitettynä pöytään on uusi kliinisen tiedon lähde perinteisten tietolähteiden rinnalle.

Miksi Sectran visualisointipöytä oppimiseen:

  • Todelliset rtg-kuvat ja 3D-mallit käytettävissä rinnakkain
  • Menetelmä täydentää ruumiinavausta, esimerkiksi saman ruumiin CT katsottavana vieressä
  • Interaktiivinen oppimismenetelmä on moderni, mielenkiintoinen ja aktivoiva
  • Pöytä lisää tiimityöskentelyä ja tiimissä oppimista
  • Pöytä lisää opiskelijoiden tietämystä radiologian mahdollisuuksista
  • Pöydälle saatava tuki alan markkinajohtajalta tekee investoinnin turvalliseksi

Lisätietoa:

Yleistä tietoa pöydästä
Leikkauksen valmistelu
Koulutus
Education portal ja advisory board
Käyttäjäkokous Amsterdamissa 2013
Case Örebro
Case Lyon
Case Linköping
Case Göteborg

  • Lyhyt kuvaus: Pöytä ja suuri kosketusnäyttö CT- ja MRI -tutkimusten katselemiseen