Commit.fi

Konsultointia ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Röntgentutka

20130309-01-01-057-001Röntgentutka on Tampereella Koskikeskuksessa toimiva yksityinen radiologisen kuvantamisen osaamiskeskus. Vastaanottoa pitävät 24 radiologian erikoislääkäriä edustavat kattavasti kuvantamisen erityisosaamisalueita: lastenradiologia, tuki- ja liikuntaelimistön radiologia, neuroradiologia, hammasradiologia sekä rintaradiologia. Röntgentutkan toiminta on läpikäynyt säännöllisen kliinisen auditoinnin ja ISO 9001:2008 laatusertifioinnin.

Röntgentutka Oy:lla on Commitin kanssa yhteistyössä toteutetun palveluportaalin kautta mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa muiden organisaatioiden kuvantamistutkimuksia ja kuvien kanssa liikkuvaa lähete-lausuntoliikennettä. Kerran avattu palveluportaaliyhteys mahdollistaa joustavan kuvantamiskonsultaation sopimusosapuolten välillä.

Koskimagneetin erityispalveluita peruskuvantamisen ohella ovat anestesiatutkimusten mahdollisuus, leukanivelten kuvantaminen, alaraajojen rotaatiovirheiden arviointi, ja magneettiohjauksessa otettavat
rintanäytteet.

Koskiröntgenin erityispalveluita ovat kartiokeilatietokonetomografia ja radiologiset toimenpiteet kuten näytteiden ottaminen, lääkeaineinjektiot sekä hermojuuripuudutukset.

Radiologien läsnäolo aukioloaikoina mahdollistaa monipuolisen päivystysluonteisen kuvantamisen ja lausunnon viiveettömän saatavuuden.

Röntgentutkalla on nykyaikaisten tietotekniikkajärjestelmien avulla mahdollisuus kattavaan palvelutarjontaan pitäen sisällään paikan päällä tehtävien kuvausten lisäksi lausuntojen antamisen muualla otetuista kuvista, sekä lausuntojen tuottamisen potilaskertomusrajapintojen kautta eri järjestelmiin.

Röntgentutka tarjoaa palveluita:20130309-04-03-006-001

  • Röntgen
  • Ultraäänitutkimus
  • Mammografia
  • Luuntiheysmittaus
  • Hammaskuvaus
  • KKTT -kartiokeilatietokonetomografia
  • Radiologiset toimenpiteet
  • Magneettikuvaus

Aukioloajat: ma-to klo 8-19, pe klo 8-18
Viikonloppuisin röntgenkuvauksia klo 10-16
Ajanvaraus ja tiedustelut ma-pe klo 8-18 p. 03-2506600

Lisätietoja palveluista antaa Röntgentutkan toimitusjohtaja, johtava lääkäri Anna-Leena Lääperi.